Католическа Църква

ПАПАТА СЪЗДАВА НОВА АКАДЕМИЯ ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК

На 12 ноември 2012 г. папа Бенедикт ХVІ издаде Апостолическо послание Motu proprio, с което създава Папска академия по латински език. Новата академия ще има за цел изучаването и разпространение на латинския език.

 

Светият отец започва посланието си като изтъква „високото уважение, с което латинският език се е ползвал винаги в Католическата църква и от римските папи, както и че това е език, способен да пренася Евангелието в целия свят”. В посланието папата се спира на ползването на латинския език от началото на Римската католическа църква.

 

„В наше време знанието на латинския език и култура е по-необходимо от всякога, за да може да бъдат изучавани изворите, върху които се развиват множество църковни дисциплини, като теологията, литургиката, патристиката и каноничното право, на което ни учи и Втория ватикански събор”, казва той.

 

Светият отец се спира и на спадащия интерес към хуманистичните изследвания в днешната култура и признава недостатъчното преподаване на латинския в обучението на бъдещите свещеници. От друга страна, продължава папа Бенедикт, „точно в нашия свят, в който науката и технологията играят толкова голяма роля, наблюдаваме и подновяване на интереса към латинската култура и език и то не само на континентите, чиито културни корени лежат в гръко-римското наследство”.

 

„Това внимание е още по-важно като се има предвид, че той обхваща не само академичната и институционална област, но и младите хора и учени от страни с различни традиции.”

 

Признавайки необходимостта този интерес да бъде подкрепен, папа Бенедикт ХVІ обявява създаването на Папската академия по латински език в структурата на Папския съвет за култура. Академията, продължава папата, ще бъде ръководена от председател и секретар, които ще бъдат назначени от него, както и от Академичен съвет.

 

Папата завършва своето Апостолическо послание с уточнението, че новата Академия ще бъде одобрена „ad experiementum” за период от пет години и нарежда нейният устав да бъде публикуван във вестник „Осерваторе романо”.

 


Източник: www.zenit.org