Католическа Църква

към СОФИЙСКО-ПЛОВДИВСКИ ДИОЦЕЗ

РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ

 

ОБЩНОСТ НА БРАТЯТА КАПУЦИНИ
ул. “Княз Борис І.” 146, 1000 София
Тел. 02/9815548;
Факс: 02/9814347
E-mail: sofia@kapucini.net, kustodia@mtel.net
http://www.kapucini.net

 

ОБЩНОСТ НА БРАТЯТА КАПУЦИНИ
ул. “Синчец” 4, 4130 Белозем, обл. Пловдив
Тел. 03159/2183;
Факс: 03159/2183
E-mail: belozem@kapucini.net
http://www.kapucini.net

 

ОБЩНОСТ НА БРАТЯТА КАПУЦИНИ
ул. “Крали Марко” 10, 4000 Пловдив
Тел. 032/272527
http://www.kapucini.net

 

ОБЩНОСТ НА БРАТЯТА КАПУЦИНИ
ул. “Милин Камък” 9, 8000 Бургас
Тел. 056/842919;
Факс: 056/842919
E-mail: burgas@kapucini.net
http://www.kapucini.net

 

ОБЩНОСТ НА БРАТЯТА КОНВЕНТУАЛЦИ
ул. “Детелина” 4, 4150 Раковски - Секирово, обл. Пловдив
Тел. 03151/2334;
Факс: 03151/2334

 

ОБЩНОСТ НА СЕСТРИТЕ ФРАНЦИСКАНКИ
ул. “Филип Станиславов” 24, 4150 Раковски - Генерал Николаево,
обл. Пловдив
Тел. 03151/2542;
Факс: 03151/6004
E-mail: franciscan_sisters@abv.bg

 

ОБЩНОСТ НА СЕСТРИТЕ ФРАНЦИСКАНКИ
ул. “16” 9, 4172 Житница, обл. Пловдив
Тел. 031703/725

 

ОБЩНОСТ НА СЕСТРИТЕ ВИНКЕНТИНКИ
ул. “Захаридово” 90, 4016 Пловдив - Коматево
Тел. 032/ 691911
E-mail: smil_komatevo@hotmail.com

 

ОБЩНОСТ НА СЕСТРИТЕ НА МАЙКА ТЕРЕЗА
ул. “Христо Матов” 9, 4013 Пловдив - Кючюк Париж
Тел. 032/694050

 

ОБЩНОСТ НА СЕСТРИТЕ БЕНЕДИКТИНКИ
ул. “6. септември” 2а, 4150 Раковски - Секирово, обл. Пловдив
Тел. 03151/5094

 

ОБЩНОСТ НА СЕСТРИТЕ ПАСИОНИСТКИ
ул. “Христо Ботев” 10, 4173 Калояново, обл. Пловдив
Тел. 03123/ 2572
E-mail: scpkalojanovo@hotmail.com

 

ОБЩНОСТ НА СЕСТРИТЕ ЙОЗЕФИНКИ
ул. “Цар Асен” 14, 4000 Пловдив
Тел. 032/628246

 

 


МИРСКИ ДВИЖЕНИЯ

 

ДВИЖЕНИЕ “МАРИИНО ДЕЛО”
(Focolari)
ул. “Козяк” 19, вх. А, ап. 3, 1407 София
Тел. 02/626447
E-mail: foksofia@easy-lan.net
г-жа Мария Консилио, отговорник

 

ДВИЖЕНИЕ “ОБЩЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ”
(Comunione e liberazione)
ул. “Княз Борис І.” 146, 1000 София
Тел. 02/9815548;
Факс: 02/9814347
отец Томаш Кръгиер OFMCap., асистент

 

ДВИЖЕНИЕ “НЕОКАТЕХУМЕНАТ”
ул. “Княз Борис І.” 146, 1000 София
Тел. 02/9815548, 02/799765, 088/789464;
Факс: 02/9814347
г-н Симеон Атков, отговорник
отец Зигмунд Вантух OFMCap., асистент

 

ТРЕТИ ФРАНЦИСКАНСКИ РЕД
ул. “Княз Борис І.” 146, 1000 София
Тел. 02/9815548;
Факс: 02/9814347
отец Томаш Кръгиер OFMCap., асистент