Католическа Църква

ПРИСЪДА

№ 895 а
гр. София, 3 октомври 1952 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният съд на Народна Република България, III наказателно отделение в съдебно заседание на 29 септември до 3 октомври хиляда деветстотин петдесет и втора година в състав:
Председател: Ст.Величков
Членове: Дим. Спасов
Найден Малеев
Драгой Коджанов, с. з.
Христо Калайджиев, с. з.
Васил Михайлов, с. з.
Илия Игнатов, с. з.
при секретаря К. Траянов и съд[ебни] стенографи и в присъствието на прокурора П. Петрински и П. Спасов изслуша докладването от председателя дело № 452 по описа за 1952 година

 

ПРИСЪДИ:
 

1. Признава подсъдимите: КАМЕН ВИЧЕВ ЙОНКОВ, роден на 23. V. [1]883 година в с. Срем, Елховско, жител на гр. Пловдив, българин, бълг. гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, викарий на отците „Августино-успенци., главен директор на семинарията на Източно-католическата екзархия в България;
 ПАВЕЛ ЙОЗОВ ДЖИДЖОВ, роден на 13. VII. [1]919 година в гр. Пловдив, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник, домакин на католическата семинария в Пловдив; д-р ПЕТЬР ПЕТРОВ САРИЙСКИ, роден на 27. Х. [1]912 година в с. Ген. Николаево, Пловдивско, жител на гр. Пловдив, доктор по каноническо право, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование; ЙОСАФАТ АНДРЕЕВ ШИШКОВ, роден на 9. 11. [1]884 година в гр. Пловдив, жител на гр. Сталин, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник; д-р ЕВГЕНИЙ ЛИВИДЖОВ БОСИЛКОВ, роден на 29. IX. [1]900 година в с. Белене, Свищовско, жител на гр. Русе, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически владика на Никополска епархия, доктор по църковна история, и МАРИСЛАВ АНТОНОВ БАНЧЕВ, роден на 19. VIII. [1]899 година в с. Брегаре, Оряховско, жител на село Гостиля, същата околия, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник, бивш директор на католическата семинария в Ямбол, за В И Н О В Н И в това, загдето след 9 септември 1944 година до лятото на 1952 година в страната са образували и ръководили нелегална организация, агентура на папското и империалистическото разузнаване, която си поставила за цел да събори, подрови и отслаби народно-демократическата власт на HP България чрез преврат, бунт, метеж, терористически действия, общо опасни престъпления и чужда военна интервенция, поради което и по силата на чл. 70, ал. I от НЗ, във връзка с чл. 35 от с. з. ги О С Ъ Ж Д А да изтърпят наказания, както следва: подсъдимите КАМЕН ВИЧЕВ ЙОНКОВ, ПАВЕЛ ЙОЗОВ ДЖИДЖЕВ, ЙОСАФАТ АНДРЕЕВ ШИШКОВ и д-р ЕВГЕНИЙ ЛИВИДЖОВ БОСИЛКОВ на СМЪРТ ЧРЕЗ РАЗСТРЕЛВАНЕ, с лишение от права по чл. 28 от НЗ завинаги, като им конфискува в полза на държавата цялото имущество на всеки един по отделно; подсъдимите д-р ПЕТЬР ПЕТРОВ САРИЙСКИ и МАРИСЛАВ АНТОНОВ БАНЧЕВ - от по 20 (двадесет) ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от по 22 !двадесет и две! години, като им конфискува в полза на държавата цялото имущество.
 

 

11. Признава подсъдимите: ПЕТЬР ЙОЗОВ ЛАВРЕНОВ, роден на 20. 1. [1]921 година в Пловдив, жител на същия град, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник; НИКОЛА ИВАНОВ БАРБОВ, роден на 22. VI. [1]914 година в гр. Пловдив, жител на същия Град, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник; КУПЕН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ, роден на 24. 1. [1]920 год. в гр. Малко Търново, жител на гр. Русе, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник, преподавател в католическата семинария в Русе; НИКОЛА ДИМИТРОВ САКЬОВ, роден на 1. IX. [1]921 год. в гр. Пловдив, жител на същия град, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, грамотен, агроном; инж. АНТОН БАНКОВ ВЪЛЧЕВ, роден на 6. VIII. [11922 год. в Пловдив, жител на гр. София, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, грамотен; СТЕФАН ИВАНОВ ГОЧЕВ, род [ен] на 9. IV. [1]890 г. в с. Студен, Свиленградска околия, жител на с[ъщото] с[ело], бълг[арин], неженен, неосъждан, католически свещеник; инж. ДИМИТЪР АНДЕЕВ ЗАЯКОВ, роден на 16. VI. [1]926 година в гр. Пловдив, жител на същия град, българин, български гражданин, неженен, неос[ъждан], грамотен; ГЕОРГИ АРНЕСТОВ ГЕОРГИЕВ, роден на 10. Х. [1]905 година в с. Мир, Карловско, жител на с. Кричим, Пловдивско, шофьор, българин, български гражданин, женен, грамотен, неосъждан; д-р КЛИМЕНТ ПАСКАЛЕВ ИСПИРОВ, роден на 28. V. [1]899 година в с. Каяджик, Софлужко, Гърция, жител на София, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, архимандрит, доктор по каноническо право; д-р СТЕФАН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ, роден на 18. VII. [1]904 година в с. Хирево, Севлиевско, жител на София, българин, български гражданин, женен, с висше образование, католик, чиновник, осъждан от Народния съд; д-р ХРИСТОФОР ИВАНОВ ДРАГОВ, роден на 21. Х. [1]892 година в гр. Одрин, жител на София, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, журналист; ЛИНО МАРИНОВ ДРАГАНОВ, роден на 19. 11. [1]916 година в с. Дунавли, Пловдивско, жител на с. Ген. Николаево, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник, ИВАН ПЕТРВ Х[АДЖИ] ПЕТРОВ, роден на 16. XI. [1]911 год. В София, жител на Ямбол, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, бивш индустриалец; МЕТОДИ ДИМИТРОВ СТРАТИЕВ, роден на 11. 1. [1]916 година в с. Срем, Елховско, жител на Ямбол, българин, български гражданин, неженен, грамотен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник; САМУИЛ СЕРАФИМОВ ДЖУНДРИН, роден на 26. IV [1]920 година в с. Ген. Николаево, Пловдивско, жител на гр. Пловдив, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, грамотен, с висше богословско образование, католически свещеник; ГЕОРГИ /ЕФТИМ/ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ, роден на 6. IV. [1]920 година в с. Каеджик, Софлужко, Гърция, жител на гр. Свиленград, българин, български гражданин, неженен, грамотен, с висше богословско образование, неосъждан, католически свещеник; НИКОЛА /ГОРАЗД/ КОСТАДИНОВ КУРТЕВ, роден на 1. IV. [1]920 година в с. Устрем, Тополовградско, жител на с. Правдино, Ямболско, българин, бълг[арски] гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещени; РАФАИЛ СЕРАФИМОВ СТАНЕВ, роден на 10. VIII. [1]911 година в с. Житница, Пловдивско, жител на с. Миромир, Карловско, българин,
български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник; ЛЪВ БОНЕВ РОНЧЕВ, роден на 6. XI. [1]911 година в с. ГеН. Николаево, Пловдивско, жител на същото село, българин, български гражданин, J-jеженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник; йОСИФ /ТИМОТЕЙ/ ИВАНОВ ЗАЙКОВ, роден на 21. VIII. [1]914 година в с. Ген. Николаево, Пловидвско, жител на село Белозем, същата околия, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник; САМУИЛ ЙОЗОВ РОНЧЕВ, роден на 19. 11. [1]893 година в с. Ген. Николаево, Пловдивско, жител на с. Дуванлий, същата околия, българин, бълг[арски] гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник; ЛАВРЕНТИ СЕРАФИМОВ СТРЕХИН, роден на 11. XI. [1]908 година в с. Ген. Николаево, Пловдивско, жител на с. Секирово, същата околия, българин, бълг[арски] гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник; МАРИН ЙОЗОВ ПЕТКОВ, роден на 8. VI. [1]908 год. в с. Секирово, Пловдвиско, жител на същото село, българин, бълг[арски] гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско оразование, католически свещеник; АНТОН ИВАНОВ КАРАГЬОЗОВ, роден на 16 . V. [1]895 год. в с. Ген. Николаево, Пловдивско, жител на с. Калояново, същата околия, българин, бълг[арски] гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник; ТОБИЯ /ФРАНЦ/ ТОБИЕВ НОНОВ, роден на 26. 11. [1]916 година в с. Секирово, Пловдивско, жител на София, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник; ГЕОРГИ ПЕТРОВ МИТОВ, роден на 9. 1. [1]916 год. в с. Секирово, Пловдивско, жител на с. Покрован, Ивайловградско, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник; ХРАБЪР /ТАДЕЙ/ МАРКОВ ИВАНОВ, роден на 6. Х. [1]916 година в гр. Пловдив, жител на същия град, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше богословско образование, католически свещеник; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ САРАФОВ, роден на 21. 111. [1]888 година в гр. Малко Търново, жител на гр. Сталин, българин, български гражданин, женен, неосъждан, грамотен, служител; СТЕФАН АНДРЕЕВ КОКОВ, роден на 16. VII. [1]899 г. в гр. Пловдив, жител на гр. Толбухин, българин, български гражданин, женен, грамотен, неосъждан, бивш търговец, и ТОДОР КИРЯКОВ ФИЛКОВ, роден на 27.IX. [1]890 година в гр. Разград, жител на град Сталин, бълг[арин], български гражданин, женен, грамотен, бивш търговец, неосъждан, за В И Н О В Н И в това, за гдето по същото време и място са станали членове на нелегалната организация, образувана и ръководена от първите шестима подсъдими, Която си поставила за цел да събори, подрови и отслаби народнодемократическата Власт в HP България чрез преврат, бунт, метеж, терористически действия, общоопасни престъпления и чужда военна интервенция, поради което и по силата на чл. 70, ал. 11, първо предложение, а за четвъртия, петия, шестия и седмия - по чл. 70, ал. 11, второ предложение, във връзка с чл. 35 от с. з. ги О С Ъ Ж Д А да изтърпят наказание, както следва: подсъдимите ПЕТЪР ЙОЗОВ ЛАВРЕНОВ, НИКОЛА ИВАНОВ БАРБОВ, НИКОЛА ДИМИТРОВ САКЬОВ, ГЕОРГИ АРНЕСТОВ ГЕОРГИЕВ, д-р КЛИМЕНТ ПАСКАЛЕВ ИСПИРОВ и ТОДОР КИРЯКОВ ФИЛКОВ - от по 15 /петнадесет/ години ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от по 16 /шестнадесет/ години, като им конфискува в полза на държавата цялото имущество на всеки един: на подсъдимите ЛИНО МАРИНОВ ДРАГАНОВ и МЕТОДИ ДИМИТРОВ СТРАТИЕВ. от по 14/четиринадесет/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от 15/петнадесет/ години, като им конфискува в полза На държавата цялото имущество; КУПЕН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ, д-р СТЕФАН ТИКОЛОВ КРАДЖОВ, д-р ХРИСТОФОР ИВАНОВ ДРАГОВ, ИВАН ПЕТРОВ Х[АДЖИ]ПЕТРОВ, САМУИЛ СЕРАФИМОВ ДЖУНДРИН, ЛЪВ БОНЕВ РОНЧЕВ, ЙОСИФ /ТИМОТЕЙI ИВАНОВ ЗАЙКОВ, САМУИЛ ЙОЗОВ РОНЧЕВ, ЛАВРЕНТИ СЕРАФИМОВ СТРЕХИН, МАРИЯН ЙОЗОВ ПЕТКОВ и СТЕФАН АНДРЕЕВ КОКОВ от по 12/дванадесет/ години ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от 14 /четиринадесет/ година, като им конфискува в полза на държавата цялото имущество; подсъдимите инж. АНТОН БАНКОВ ВЪЛЧЕВ, ГЕОРГИ IEФТИМ/ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ, НИКОЛА 1Г0PA3ДI КОСТАДИНОВ КУРТЕВ, РАФАИЛ СЕРАФИМОВ СТАНЕВ, АНТОН ИВАНОВ КАРАГЬОЗОВ, ТОБИЯ /ФРАНLV ТОБИ ЕВ НОНОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ МИТОВ, СТЕФАН ИВАНОВ ГОЧЕВ и ГЕОРГИ ДИМИТРОВ САРАФОВ - от по 10 /десет/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от 12 /дванадесет/ години, като им конфискува в полза на държавата по половината от имуществата им; подсъдимия инж. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ЗАЙКОВ - от 8/oceм/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от 10 /десет/ години, като му конфискува в полза на държавата половината от имуществото му и ХРАБЪР /т АДЕЙ/ МАРКОВ ИВАНОВ - от 6/шест/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от 8 /осем/ години, като му конфискува в полза на държавата 1/4/една четвърт/ от имуществото му.
 

 

111. Признава посочените по-горе тридесет и шестима подсъдими за В И Н О В¬Н И в това, за гдето по същото време в интерес на чужда държава, са събирали и издавали на ватиканското, френското и други империалистически разузнавания сведения от стопански, военен и политически характер, съставляващи държавна тайна, неузнаването на които от друга държава е необходимо за интересите на HP България и особено за нейната безопасност, поради което и по силата на чл. 83, ал. I от НЗ във връзка с чл. 35 от с. з. ги О С Ъ Ж Д А да изтърпят наказания, както следва: подсъдимите КАМЕН ВИЧЕВ ИОНКОВ, ПАВЕЛ ИОЗОВ ДЖИДЖОВ, ЙОСАФАТ АНДРЕЕВ ШИШКОВ и д-р ЕВГЕНИЙ ЛИВИДЖОВ БОСИЛКОВ на СМЪРТ ЧРЕЗ РАЗСТРЕЛВАНЕ, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ завинаги, като им конфискува в полза на държавата цялото имущество; подсъдимите д-р ПЕТЪР ПЕТРОВ САРИЙСКИ и МАРИСЛАВ АНТОНОВ БАНЧЕВ от по 20 /двадесет/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от по 22 /двадесет и две/ години, като им конфискува в полза на държавата цялото имущество; подсъдимите ПЕТЪР ЙОЗОВ ЛАВРЕНОВ, НИКОЛА ИВАНОВ БАРБОВ, НИКОЛА ДИМИТРОВ САКЬОВ, ГЕОРГИ АРНЕСТОВ ГЕОРГИЕВ, д-р КЛИМЕНТ ПАСКАЛЕВ ИСПИРОВ И ТОДОР КИРЯКОВ ФИЛКОВ от по 15 /петнадесет/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от 16 /шестнадесет/ години, като им конфискува в полза на държавата цялото имущество; на подсъдимите КУПЕН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ, д-р СТЕФАН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ, д-р ХРИСТОФОР ИВАНОВ ДРАГОВ, ИВАН ПЕТРОВ х. ПЕТРОВ, САМУИЛ СЕРАФИМОВ ДЖУНДРИН, ЛЪВ БОНЕВ РОНЧЕВ, ЙОСИФ /ТИМОФЕЙ/ ИВАНОВ ЗАЙКОВ, САМУИЛ ЙОЗОВ РОНЧЕВ, ЛАВРЕНТИ СЕРАФИМОВ СТРЕХИН, МАРИЯН ЙОЗОВ ПЕТКОВ и СТЕФАН АНДРЕЕВ КОКОВ - от по 12/дванадесет/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от по 14/четиринадесет/ години, като им конфискува в полза на държавата цялото имущество; на подсъдимите ЛИНО МАРИНОВ ДРАГАНОВ и МЕТОДИ ДИМИТРОВ СТРАТИЕВ - от по 14/четиринадесет/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от по 15 /петнадесет/ години, като им конфискува в полза на държавата цялото имущество; на подсъдимите инж. АНТОН БАНКОВ ВЪЛЧЕВ, ГЕОРГИ /ЕФТИМ/ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ, НИКОЛА /ГОРАЗД/ КОСТАДИНОВ КУРТЕВ, РАФАИЛ СЕРАФИМОВ СТАНЕВ, АНТОН ИВАНОВ КАРАГЬЗОВ, ТОБИЯ /ФРАНLVТОБИЕВ НОНОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ МИТОВ, СТЕФАН ИВАНОВ ГОЧЕВ И ГЕОРГИ ДИМИМТРОВ САРАФОВ - от по 1 О /десет/ ГОДНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от по 12 /дванадесет/ години, като ИМ конфискува в полза на държавата по половината от имуществата им на всеки един по отделно; на подсъдимия инженер ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ЗАЯКОВ . от 8 /осем/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок ОТ.10 /десет/ години, като му конфискува в полза на държавата половината от имуществото и ХРАБЪР /ТАДЕЙ/ МАРКОВ ИВАНОВ - от 6/шест/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от 8/0сем/ ГОДИНИ, като му конфискува в Полза на държавата 1/4/една четвърт/ от имуществото му.


 

IV. По правилата на съвкупността съгласно чл. 39 от НЗ определя на горните Подсъдими да изтърпят за извършените от тях престъпни деяния по едно общо Наказание както следва: подсъдимите КАМЕН ВИЧЕВ ЙОНКОВ, ПАВЕЛ ЙОЗОВ ДЖИДЖОВ, ЙОСАФА Т АНДРЕЕВ ШИШКОВ и д-р ЕВГЕНИЙ ЛИВИДЖОВ БОСИЛКОВ на СМЪ Р Т ЧРЕЗ РАЗСТРЕЛВАНЕ, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ завинаги, като им конфискува в полза на държавата цялото имущество; подсъдимите д-р П~ТЪР ПЕТРОВ САРИЙСКИ и МАРИСЛАВ АНТОНОВ БАНЧЕВ от по 20 /двадесет/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от по 22 /двадесет и две/ години, като им конфискува в полза на държавата цялото имущество; подсъдимите ПЕТЪР ЙОЗОВ ЛАВРЕНОВ, НИКОЛА ИВАНОВ БАРБОВ, НИКОЛА ДИМИТРОВ САКЪОВ, ГЕОРГИ АРНЕСТОВ ГЕОРГИЕВ, Д-Р КЛИМЕНТ ПАСКАЛЕВ ИСПИРОВ и ТОДОР КИРЯКОВ ФИЛКОВ от по 15 /петнадесет/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от 16 /шестнадесет/ години, като им конфискува в полза на държавата цялото имущество; подсъдимите ЛИНО МАРИНОВ ДРАГАНОВ и МЕТОДИ ДИМИТРОВ СТРАТИЕВ от по 14 /четиринадесет/ години ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от по 15 /петнадесет/ години, като им конфискува в полза на държавата цялото имущество; на подсъдимите КУПЕН МИХАЙЛОВ ~ЕОРГИЕВ, д-р СТЕФАН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ, д-р ХРИСТОФОР ИВАНОВ ДРАГОВ, ИВАН ПЕТРОВ Х[АДЖИ]ПЕТРОВ, САМУИЛ СЕРАФИМОВДЖУНДРИН, ЛЪВ БОНЕВ РОНЧЕВ, ЙОСИФ /ТИМОТЕЙ/ ИВАНОВ ЗАЙКОВ, САМУИЛ ЙОЗОВ РОНЧЕВ, ЛАВРЕНТИ СЕРАФИМОВ СТРЕХИН, МАРИЯН ЙОЗОВ ПЕТКОВ и СТЕФАН АНДРЕЕВ КОКОВ - от по 12 /дванадесет/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от по 14 /четиринадесет/ години, като им конфискува в полза на държавата цялото имущество; на подсъдимите инж. АНТОН БАНКОВ ВЪЛЧЕВ, ГЕОРГИ /ЕФТИМ/ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ, НИКОЛА /ГОРАЗД/ КОСТАДИНОВ КУРТЕВ, РАФАИЛ СЕРАФИМОВ СТАНЕВ, АНТОН ИВАНОВ КАРАГЬЗОВ, ТОБИЯ /ФРАНLV ТОБИЕВ НОНОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ МИТОВ, СТЕФАН ИВАНОВ ГОЧЕВ и ГЕОРГИ ДИМИМТРОВ САРАФОВ - от по 10 /десет/ ГОДНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от по 12 /дванадесет/ години, като им конфискува в полза на държавата по половината от имуществата им; на подсъдимия инженер ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ЗАЯКОВ - от 8 /осем/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от 1 О /десет/ години, като му конфискува в полза на държавата половината от имуществото, и ХРАБЪР /ТАДЕЙ/ МАРКОВ ИВАНОВ - от 6/шест/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от 8/осем/ години, като му конфискува в полза на държавата 1/4/една четвърт/ от имуществото му.
 

 

V. Признава подсъдимите: СВОБОДА /СЕРАФИМА/ ДИМИТРОВА АНГЮШЕВА, родена на 15. XI. [1]915 година в Ксанти, жителка на София, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, с висше образование, монахиня, и НАДЕЖДА ХРИСТОФОРОВА ЗАФИРОВА, родена на 26. XI. [1]908 година в гр. Одрин, жителка на Пловдив, бълг [арка], българска гражданка, неомъжена, грамотна, неосъждана, за В И Н О В Н И в това, гдето по същото време умишлено са улеснявали подсъдимите КдМЕН ВИЧЕВ ЙОНКОВ и ПАВЕЛ ЙОЗОВ ДЖИДЖОВ в извършвания от тях шпионаж в полза на чуждите разузнавателни централи, поради което и по силата на чл. 83, ал. I от НЗ, във връзка с чл. 18, ал. IV от с. з. и чл. 36 ги О С Ъ Ж Д А да изтърпят наказания, както следва: подсъдимата СВОБОДА /СЕРАФИМA/ ДИМИТРОВА АНГЮШЕВА - от 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от 6/шест/ години, като и конфискува в полза на държавата 1/4/една четвърт/ от имуществото, и подсъдим ата НАДЕЖДА ХРИСТОФОРОВА ЗАФИРОВА от 3 /триl ГОДИНИ ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА, с лишение от правата по чл. 28 от НЗ за срок от 5 /пет/ години, като й конфискува в полза на държавата 1/4 /една четвърт/ от имуществото й.
 

 

VI. Признава подсъдимия ИВАН ПАВЛОВ СТАНЕВ, роден на 2. XI. [1]921 година в с. Житница, Пловдивско, жител на гр. Пловдив, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, грамотен, с висше богословско образование, католически свещеник, и подсъдимия СЛАВЧО НИКОЛОВ СОТИРОВ, роден на 27. VII. [1]899 год. в село Насалевци, Трънско, жител на София, българин, български гражданин, женен, неосъждан, адвокат за В И Н О В Н И в това, за гдето по същото време са станали причина да бъде разкрита държавна тайна по непредпазливост и поради не проявена бдителност, поради което и по силата на чл. 300 от НЗ, ал. I във връзка с чл. 35 от с. з. ги О С Ъ Ж Д А да изтърпят наказание от 11/2/една и половинaI година ЛИШЕНИЕ ОТ СВОБОДА.
 

 

VII. Признава подсъдимия ИВАН ПАВЛОВ СТАНЕВ с установена по-горе самоличност за Н Е В И Н О В Е Н, в това да е през същото време и място станал член на горната нелегална организация и да е събирал и предавал в интерес на чужда държава сведения от военен, стопански и политически характер, съставляващи държавна тайна, поради което го О ПРА В Д А В А по обвиненият му по чл. 70, ал. 11 и чл. 83, ал. I от НЗ
 

 

VIII. Признава подсъдимия СЛАВЧО СОТИРОВ НИКОЛОВ с установена по-горе самоличност за Н Е В И Н О В Е Н в това да е по същото време и място в интерес на чужда държава събирал и издавал на чуждите разузнавания сведения от стопански, Политически и военен характер, съставляващи държавна тайна, както и да е дал каквато и да е имотна облага на длъжностното лице МИХАИЛ КОЛАРОВ, за да го склони да наруши службата си, поради което го ОПРАВДАВА и освобождава от отговорност по обвиненията му по чл. 83, ал. I и чл. 281, ал. I от НЗ.
 

 

IX. 3 А Ч И ТАна всички подсъдими предварителния арест от датата на задържането им.
 

 

Х. О С Ъ Ж Д А всички подсъдими да заплатят СОЛИДАРНО в полза на държавата станалите по делото разноски в размер на 6, 721/шест хиляди седемстотин двадесет и един/ лева, и 3 379 20 /три хиляди триста седемдесет и девет лева и двадесет стотинки/ за стенографите.
 

 

IX. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, състоящо се от: две радиоприемателни станции, поставени в два куфара с необходимите части и принадлежност, две газови маски с необходимите принадлежности, една циклостилна машина с восъчни листове, една американска картечница, една английска пушка марка „Енфилт. N2 3 - 89, с едни пълнител, един пистолет система „Валтер. 9 м. М. N!! 7109, с три пълнителя, един пистолет система „Валтер. 7/65 с три пълнителя, 379 /триста седемдесет и девет/ патрона, една ръчна картечница марка „Бревета., един дъгообразен пълнител за картечница, две яйцевидни бомби - нападателни със сини капачета, заредени, една бомба бухалка, отбранителна, заредена, една стоманена лента за ръчна картечница с 22 патрона, два пистолета - единият марка „Бревета”, а другият „Делтер”, ~50 патрона, един руски пистолет, една противогазова маска, една артилерийска бусола - измервателен уред N2 960, една торбичка черен заряд за снаряди на квадратчета, една напълно запазена пушка, работена в немската оръжейна работилница „Берлинг” N2 78775, кодове-шифър и множество медикаменти и санитарни материали се КОНФИСКУВАТ в полза на държавата.
 

 

Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване. Председател: /п.l
 Членове: 1. /П./
 2. /п.l
Съдебни заседатели: 1. /п.l
 2. /п.l
 3. /п.l