Католическа Църква

КАТЕХИЗИС НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА

АПОСТОЛИЧЕСКА КОНСТИТУЦИЯ
”FIDEI DEPOSITUM”


За обнародването на
КАТЕХИЗИСА НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА,


съставен след
Втория Ватикански Вселенски Събор


Й О А Н-П А В Е Л – Е П И С К О П,
СЛУГА НА БОЖИТЕ СЛУЖИТЕЛИ


З А   В Е Ч Н А   П А М Е Т

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ (PDF)

 

 

 

 

 

Апостолическа конституция

 

ПРОЛОГ


 

 

ЧАСТ ПЪРВА - ИЗПОВЯДВАНЕТО НА ВЯРАТА


 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: "АЗ ВЯРВАМ" – "НИЕ ВЯРВАМЕ"
 
Глава Първа - Човек е "възприемчив" за Бога
 
Глава Втора - Бог се явява на човека
 
Глава Трета - Човекът откликва на Бога
 


РАЗДЕЛ ВТОРИ: ИЗПОВЯДВАНЕТО НА ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА
 
Глава Първа - Вярвам в Бог Отец 
 
Глава Втора - Вярвам В Исус Христос, Единствен Син Божи
 
Член 2 - "И в Исуса Христа, единственият Негов Син, Господ наш"

 

Член 3 - Исус Христос, "заченат от Свети Дух, роден от Дева Мария"
 
Член 4 - Исус Христос "разпнат бе за нас при Понтий Пилат, страда и бе погребан"
 
Член 5 - "Иисус Христос слезе в ада, възкръсна от мъртвите на третия ден"
 
Член 6 - "Иисус се възнесе на небесата, седи отдясно на Отца, Бога всемогъщ"
 
Член 7 - "И ще дойде да съди живите и мъртвите"
 
Глава Трета - Вярвам в Светия Дух
 
Член 8 - "Вярвам в Светия Дух"
 
Член 9 - "Вярвам в Светата Католическа църква"
 
Член 10 - "Вярвам в опрощението на греховете"
 
Член 11 - "Вярвам във възкресението на телата"
 
Член 12 - "Вярвам във вечния живот"


 
ЧАСТ ВТОРА - ОТСЛУЖВАНЕ НА ХРИСТОВАТА ТАЙНА


 
РАЗДЕЛ ПЪРВИ - СПАСИТЕЛНИЯТ ПРОМИСЪЛ НА ТАИНСТВАТА
 
Глава Първа - Пасхалната тайна във времето на Църквата
 
Глава Втора - Сакраментално обслужване на Пасхалната тайна
 

РАЗДЕЛ ВТОРИ - СЕДЕМТЕ ТАЙНСТВА НА ЦЪРКВАТА
 
Глава Първа - Тайнствата на християнското въведение
 
Глава Втора - Тайнствата на изцелението
 
Глава Трета - Тайнствата в служба на общността
 
Глава Четвърта - Други богослужения (Други литургични чествания)
 

ЧАСТ ТРЕТА - ЖИВОТЪТ В ХРИСТОС

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ПРИЗВАНИЕТО НА ЧОВЕКА: ЖИВОТ В ДУХА
 
Глава Първа - Достойнството на човешката личност
 
Глава Втора - Човешката общност
 
Глава Трета - Божието спасение: Законът и благодатта
 


 
РАЗДЕЛ ВТОРИ - ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ
 
Глава Първа - "Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум"

 

Глава Втора - "Обичай ближния си като самия себе си"
 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ХРИСТИЯНСКАТА МОЛИТВА


РАЗДЕЛ ПЪРВИ - МОЛИТВАТА В ХРИСТИЯНСКИЯ ЖИВОТ
 
Глава Първа - Откровението на молитвата


 
Глава Втора - Преданието на молитвата
 
Глава Трета - Молитвен живот
 

РАЗДЕЛ ВТОРИ - ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА "ОТЧЕ НАШ"
 
 
РЕЧНИК