Католическа Църква

АПОСТОЛИЧЕСКАТА ЕКЗАРХИЯ

е католическа екзархия под пряката юрисдикция на Светия престол, откъдето и Апостолическа. Апостолическият екзарх отговаря за католиците от източен обред, които следват славянско-византийска литургична традиция в границите на България.

През 2010 г. католиците от източен обред в България празнуват 150 години от просъединяването им към Католическата църква. Виж още...

 

 

АПОСТОЛИЧЕСКИ ЕКЗАРХ е епископ Христо Пройков

http://www.kae-bg.org/