Католическа Църква

ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИЯ ОТЕЦ ЗА ПЪРВИЯ СВЕТОВЕН ДЕН НА ДЕЦАТА

25-26 май 2024

 

 

Скъпи деца,

 

Вашият първи Световен ден наближава: той ще се проведе в Рим от 25 до 26 май. Ето защо реших да ви изпратя едно послание. Ще се радвам,  ако успеете да го получите и благодаря на всички, които ще допринесат то да достигне до вас.

 

Отправям го преди всичко лично към всяко едно от вас, към теб, скъпо дете, защото „ти си многоценно” в очите на Бога (Ис 43, 4), както ни учи Библията и както Исус толкова много пъти ни го показа.  

 

Същевременно отправям това послание към всички, защото всички вие сте важни и защото заедно, близки и далечни, вие проявявате желанието на всеки от нас да растем и да се обновяваме. Вие ни напомняте, че всички ние сме деца и братя, и че никой не може да съществува без някой да го е родил, нито пък да расте без други хора, на които да дава любов и от които да получава любов. (виж Енцикликата Fratelli tutti, т. 95).

 

Така всички вие, децата, които сте радостта на вашите родители и вашите семейства, вие също така сте и радостта на цялото човечество и на Църквата, а в тях всеки е като  брънка от много дълга верига, която се разпростира от миналото към бъдещето и обхваща цялата земя. Ето защо аз ви препоръчвам винаги да слушате внимателно историите на по-големите: на вашите майки, на вашите бащи, на вашите баби и дядовци и на вашите прадядовци и прабаби! И в същото време да не забравяте онези от вас, все още толкова млади, които вече се борят с болести и трудности, в болницата или у дома, както и тези, които са жертви на война или на насилие, тези, които страдат от глад и жажда, онези, които живеят на улицата, тези, които са принудени да  бъдат войници или да бягат като бежанци, отделени от родителите си, онези, които не могат да ходят на училище, тези, които са жертви на престъпни групировки, на дрога или на други форми на заробване и злоупотреби. Накратко, всички тези деца, чието детство днес все още е жестоко ограбено. Чуйте ги, нека наистина да ги изслушаме, защото в своето страдание те ни говорят за реалността, с пречистени от сълзи очи и с онова упорито желание за добро, което се ражда в сърцата на тези, които наистина са видели колко ужасно е злото.  

 

Мои малки приятели, за да обновим себе си и света, не е достатъчно да сме само заедно помежду си: Необходимо е да останем обединени с Исус. От Него ние получаваме много смелост: Той винаги е близо, Неговият Дух ни предшества и ни придружава по пътищата на света. Исус ни казва: «Ето, всичко ново творя.» (Откр. 21, 5); това са думите, които избрах, като тема за вашия първи Световен ден. Тези думи ни канят да станем ловки като деца за да доловим новостта, породена от Духа в нас и около нас. С Исус можем да мечтаем за едно ново човечество и да се включим в едно по-братско общество, което е загрижено за нашия общ дом, като започнем с простите неща, като да поздравим другите, да поискаме разрешение, извинение, да кажем благодаря. Светът първо се преобразява от малките неща, без да се срамуваме, че правим само малки стъпки. Напротив, нашата уязвимост ни напомня, че сме крехки поотделно и че се нуждаем едни от други, както частите на едно тяло (виж Рим 12, 5 ; 1 Кор 12, 26).

 

И това не е всичко. Мили деца, наистина не можем да бъдем щастливи съвсем сами, защото колкото повече споделяме радостта, толкова повече тя расте: тя се ражда от благодарността към даровете, които сме получили и които на свой ред споделяме с другите. Когато пазим само за себе си това, което сме получили, или проявяваме капризи, за да получим този или онзи подарък, всъщност забравяме, че най-големият дар това сме самите ние, едни за други: ние сме “Божи дар”. Другите дарове са полезни, да, но само, за да сме заедно. Ако не ги използваме за това, винаги ще сме неудовлетворени и никога няма да ни е достатъчно това, което имаме.

 

Напротив, ако сме заедно, всичко е съвсем различно! Помислете за приятелите си: колко е хубаво да бъдете с тях, у дома, в училище, в енорията, в свещенослужението, навсякъде; да играете, да пеете, да откривате нови неща, да се забавлявате, всички заедно, без да изоставяте никого на страна. Приятелството е много красиво и расте само по този начин, в споделянето и прошката, с търпение, смелост, креативност и въображение, без страх и без предразсъдъци.

 

А сега искам да ви поверя една важна тайна: за да бъдете истински щастливи , трябва да се молите, много да се молите всеки ден, защото молитвата ни свързва директно с Бога, тя изпълва сърцето ни със светлина и топлина и ни помага да правим всичко с увереност и ведрина. Исус също винаги се молеше на Отца. И знаете ли как Го наричаше? На неговия език Той Го наричаше просто Ава, което означава  Татко/Отче  (виж  Мк 14, 36). Нека го направим и ние! Винаги  ще Го чувстваме близък. Самият Исус ни го обеща, когато каза: «Защото, където са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях» (Мт 18, 20).

 

Мили деца, вие знаете, че през месец май много от нас, по-големите,  ще се срещнат в Рим с вас, децата, които ще дойдете от цял свят! Така че, за да се подготвим добре, аз ви препоръчвам да използвате същите думи в молитвата като тези, на които ни научи Исус: Отче Наш. Казвайте ги всяка сутрин и всяка вечер, и също в семейството, с вашите родители, братя и сестри, баби и дядовци. Но не ги изричайте като една формула, не! А, мислейки за думите, на които Исус ни научи. Исус ни призовава и иска да бъдем с Него главните герои на този Световен ден, строителите на един нов свят, по-човешки, по-справедлив и по-мирен.  

 

Този, Който се принесе на Кръста, за да ни събере всички заедно в любовта, Който победи смъртта  и ни помири с Отца, Той иска да продължи Своето дело в Църквата чрез нас. Помислете за това, особено тези от вас, които се подготвят да приемат Първо Причастие. 

 

 

Скъпи приятели, Бог, Който винаги ни е обичал (виж Иер 1, 5), пази за нас погледът на най-любящия баща и на най-нежната майка. Той никога няма да ни забрави (виж  Ис  49,15) и всеки ден ни придружава и ни обновява чрез Своя Дух.

С Пресветата Дева Мария и Свети Йосиф, нека се помолим с тези думи:

 

Ела, Душе Свети, 

покажи ни Твоята красота

отразена в лицата  

на момичетата и момчетата на земята.

Ела, Исусе,

Ти, Който ново твориш  всичко,

Ти Който си пътя, водещ при Отца

ела и остани с нас.

Амин.

           

Рим, Свети Йоан Латерански, 2 март 2024

 

 

ПАПА ФРАНЦИСК 

 

 

________________________________________

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

Incontro del Papa con i bambini nel novembre 2023 ©OSV