Католическа Църква

КАТОЛИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ - ИЗБОРИ 2024 г.

Компас за младите хора относно европейските избори през 2024 г.
 
 
 
Младежки католически организации на ниво Европейски съюз, които са обединени в младежка платформа към COMECE, организацията представляваща Католическата църква в ЕС и участваща в диалога с европейските институции, са създали наръчник за млади европейци с поглед към предстоящите европейски избори през юни 2024 г.
 
 
 
Наръчникът, който публикуваме тук е създаден в резултат на желанието на младежките католически организации да подпомогнат своите членове, както и всички млади католици от цяла Европа, да се ориентират в понякога неясния контекст на предстоящите европейски избори.
 
 
Целта на този документ е да насърчи младите хора да гласуват!
 
 
Публикуваме тук долу наръчника с пожелание този документ, ведно със съпътстващите го размисли и препратки да послужи на много млади хора в България да участват активно в предстоящите български и европейски избори и да отстояват активно християнската вяра във всеки свой житейски избор, а с активната си гражданска позиция, да отстояват християнските ценности в обществото. 
 
 
Отворете документа оттук: КАТОЛИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ