Католическа Църква

СИНОДЪТ ЗА АМАЗОНИЯ РАЗГЛЕДА ПРОБЛЕМА ЗА ТРАФИКА НА НАРКОТИЦИ И ПРИЗОВА ЗА „ЕКОЛОГИЧНО ОБРЪЩАНЕ“

От 6 до 27 октомври във Ватикана се провежда т. нар. Синод за Амазония, на който присъстват 180 епископи от различни страни от Латинска Америка. Както посочи папа Франциск, когато обяви свикването на Синода през 2017 г., неговата задача е „да посочи нови пътища за евангелизация на Божия народ в този регион“, както посочи конкретно коренните народи от региона, „които често са забравени и без перспектива за ясно бъдеще“. 
 
Участие в заседанията (Конгрегациите) взима участие и папа Франциск. На третия ден бяха обсъдени въпроси, свързани с проблемите, породени от трафика на наркотици и беше подчертана необходимостта от „екологично обръщане“. 
 
 
Призив за екологично обръщане 
 
„Необходимо е екологично обръщане“, Църквата трябва да бъде пророчески глас, за да може темата за интегралната екология да навлезе в дневния ред на международните организации“, посочи един от говорители на Конгрегацията.
 
В тази връзка беше посочено, че изграждането на водноелектрически централи, което води до обезлесяването на големи екологични резервати, богати на биоразнообразие, както и разрешените пожари, които унищожават милиони хектари земя, оказват силно негативно влияние върху околната среда в някои региони и по този начин променят екосистемите. 
 
 
Въплъщението: Най-големият знак за инкултурация
 
В други изказвания Синодални отци обърнаха внимание на баланса между културата и евангелизацията и призоваха за вглеждане в красноречивия пример на Исус. „Всъщност Въплъщението е най-големият знак за вписването в културата, защото Словото Божие прие човешката природа, за да направи Себе Си видим в Своята любов“, припомниха те. „И това е задачата на Църквата, призвана да се въплъти в конкретния живот на хората, както това са сторили мисионерите в Амазония“, обобщиха те. 
 
 
Мисионерска съборност 
 
В едно от изказванията беше развита идеята, че Амазония трябва да се превърне в „постоянна лаборатория на мисионерската съборност“, което ще бъде от полза както за хората, които живеят в региона, така и за благото на Църквата. Подчертано беше значението и на контакта между културите, като беше дадена висока оценка на местните култури и население, чиято космична визия спомага за грижата за нашия общ дом. 
 
 
Трудностите при званията и въпроса за Viri Probati (възможност от миналото женени мъже на възраст, с добро име и семейство, да бъдат ръкополагани за свещеници и да служат в откъснати и труднодостъпни райони)
 
Винаги във връзка с евангелизацията, на Синода беше поставен и въпросът за проблемите със свещеническите и религиозните звания и въпроса за допустимостта на viri probati.
 
В едно от изказванията беше изказано мнението, че това може да отслаби желанието на свещениците да заменят един континент с друг, както и един диоцез с друг. Свещеникът, всъщност, „не е на общността“, а „на Църквата“, и като такъв, той може да бъде „на всяка общност“. 
 
В друго изказване беше подчертано, че „ не са толкова необходими просто свещенослужители, а дякони на вярата.“ А след това беше повторена необходимостта „за по-голяма и по-добра подготовка на свещениците“, и беше подчертанa, без да се изпада в клерикализъм, „отговорността на миряните.“
 
 
Популярното благочестие
 
Други изказвания бяха посветени на въпроса за популярното благочестие, един от аспектите на евангелизацията, пред който никой не може да остане безразличен. „Това е основополагаща характеристика на народите на Амазония; а това означава, че за нея трябва да се грижим като съкровище, от което се излъчва Исус Христос“. Оттук и факта, че проявите на популярното благочестие все повече са придружавани, насърчавани и ценени от Църквата.
 
 
Теология на творението
 
След това Синодалната зала се насочи към Богословието на Творението, в което живее Божието Слово за човечеството. Това насочи размисълът на Синодалните отци към необходимостта от по-активен диалог между теологията и позитивните науки, като се има предвид, че пренебрегването на Творението означава да бъде пренебрегнат самият Творец, предупредиха те.
 
Отделено беше време и на въпроса за защита на правата на коренните народи на Амазония: необходимостта от диалог с тях е голяма и той ще позволи те да бъдат ценени като достойни събеседници с право на самоопределение. 
 
Необходимо е също така да се обърне специално внимание и на пастирската грижа на младите гора от коренните народи, които се чувстват разделени между своите традиционните знания и западните знания“.
 
 
Ролята на жените в църквата
 
На шестата конгрегация присъстваха и други говорители, братски делегати и специални гости, които също получиха думата за изказвания. По-специално, те призоваха за насърчаване на ролята на жените в Църквата и за необходимостта от укрепване на тяхната водеща роля в семейството, в обществото и в Църквата. Жената е пазител на живота, евангелизатор, майстор на надеждата; тя е нежният ветрец на Бог, майчиното и милостиво лице на Църквата“, беше посочено от един от тях.
 
Затова е важно „признание да получи стилът за възвестяване на Евангелието, предлаган от жените на Амазония, които често не се изразяват шумно, но чието присъствие е много силно в обществото. И трябва да подсилим съборността на двата пола в църквата“, добавиха те.  
 
 
Междурелигиозен и икуменически диалог 
 
В залата бяха изказвани мнения и за важността на междурелигиозния диалог, съсредоточен върху доверието, върху виждането „за различията като възможност, далеч от религиозна колонизация и по-близо до вслушването и съзнанието за другостта“. 
 
Разгледан беше и икуменическият диалог, като беше подчертана важността на съвместното пътуване за защитата на правата на местните народи, които често стават жертви на насилие, както и на земите на Амазония, които често страдат от хищнически методи за добиви или от отровни култури.
 
 
Съвместното възвестяване на Евангелието може да бъде „средство за борба с тези ужасни престъпления“, посочиха отците. „Християните не могат да мълчат пред насилието и несправедливостите, от които страдат Амазония и нейните народи: възвестяването на Божията любов в най-отдалечените кътчета на региона означава да бъдат осъдени всички форми на потисничество на красотата на Творението“, добавиха те.
 
 
Амазония, място, което засяга всички
 
Амазония е конкретно място, където се събират много от глобалните предизвикателства на нашето време, предизвикателства, които засягат всички нас. Страданията на народите на Амазония всъщност произтичат от „имперския“ начин на живот, в който животът е възприеман просто като „стока“, а неравенствата дори се задълбочават. Докато жителите на коренното население могат да помогнат да се разбере взаимосвързаността на нещата: затова глобалното сътрудничество е „възможно и необходимо“, беше подчертано на Синода. 
 
 
Примерът на папата
 
В началото на периода, отделен за свободни изказвания, Светият Отец пожела да даде своя принос като направи преглед на подхода до момент и подчерта какво от чутото го е впечатлило най-силно. Папа Франциск, който откри деня с молитва за нашите „еврейски братя“ по повод празника Йов Кипур, в молитвата края на Конгрегацията се  помоли и за жертвите от атаката над синагогата в Хале, Германия.
 
Източник: www.zenit.org